Avainasiakaspalvelut

 • Myyntijohtajan palvelut (myynnin johtaminen ja ketjuasiakkuudet)
 • Myyntipäällikön palvelut (ketjuasiakkuudet ja myyntikenttä)
 • Avainasiakaspäällikön palvelut (ketjuasiakkuudet)

Sopimukseen kuuluu kokonaisvaltainen asiakkuuden hallinta, joka pitää sisällään muun muassa:

 • Toimintasuunnitelman tekemisen
 • Asiakastapaamiset
 • Jaksoneuvottelut
 • Vuosisopimusneuvottelut
 • Hinnankorotusneuvottelut
 • Asiakassuhteen kehittämisen
 • Lanseeraukset
 • Valikoimatyön (suunnittelu ja toteutus)
 • Kampanjatyön (suunnittelu ja toteutus)
 • Myynnin analysoinnin ja raportoinnin
 • Myynnin ja kulujen budjetoinnin
 • Myynnin ja menekin ennustamisen